Zobcová flauta (pre deti od 6 rokov, mládež a dospelých)

     Túžite sa naučiť hrať na dychový hudobný nástroj? Zobcová flauta (sopránová a altová) je vhodná pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia či vzdelania. Skupinová výučba zobcových fláut v hudobných školách Yamaha prináša nevšedný zážitok: po prvýkrát v histórii postupuje vyučovanie na sopránovú (C) a altovú (F) flautu spoločne.

     Stretnete sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov (učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru), zaujímavými témami, budete využívať moderný učebný software. Nahrávky sprievodov skladieb na disketách a CD zvýši Vašu motiváciu aj radosť z hry. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

pdf prospekt  ⇒ Zobcová flauta ⇐

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia veku
  • Počet v skupine:  5 – 8 žiakov
  • Vyučovacia doba:   jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva:  rozvoj inštrumentálnej a dychovej techniky súčasne na sopránovej a altovej flaute, improvizácie, hra sólových skladieb so sprievodom, duá, triá a orchestrálne skladby z vážnej a populárnej hudby
  • Doba vzdelávania: 4 roky
  • Učebný materiál: publikácia „Zobcová flauta“ so sprievodným CD a „Songbook“