yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Robik od 4 do 18 mesiacov

Program Robík zohľadňuje vek a vývoj najmenších detí (už od 4 mesiacov). Deti sprevádza figúrka Robík, ktorý s nimi prežíva príbehy z ich života – kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, chorobu… Jednoduché, tematicky usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú dopĺňané hudbou.

Deti spoznávajú svet hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností. Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome i predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností. V dojčenskom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné brebtanie“ piesní k intenzívnemu prepájaniu siete nervových buniek v mozgu. Pri intenzívnom a aktívnom prežívaní hudby zvládajú deti v tomto veku hudobnú komunikáciu ako svoju druhú materinskú reč.

Program Robík vytvorili odborníci z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia sa do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúseností). Získavajú prvé základné povedomie o hudbe. Podstatou je proces voľného objavovania. Dieťaťu dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúseností. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobne pohybové hry. Rodič počas programu dieťatko zabezpečuje a zaopatruje.

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 4 do 18 mesiacov
  • Počet v skupine: 8 – 12 detí v sprievode jedného z rodičov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností
  • Učebný materiál: príručka pre rodičov, CD s piesňami

Prihláška do hudobnej školy