yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Hlohovec

Pastoračné centrum KrTko

Františkánske nám. 1, Hlohovec
+421 907 178 245
https://www.facebook.com/centrumkrTko
https://www.facebook.com/YamahaHlohovec

  • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky

Prihláška do hudobnej školy