yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Bratislava

MC Podunajské Biskupice

Latorická 4, Bratislava
www.mcbiskupice.sk
https://www.facebook.com/yamahabratislava

  • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
  • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky

Prihláška do hudobnej školy