yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Bratislava

MC Podunajské Biskupice

Latorická 4, Bratislava
www.mcbiskupice.sk
https://www.facebook.com/yamahabratislava

šk. rok 2017/18

  • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov: Streda o 9:00
  • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky: Streda o 10:00
  • Rytmické krôčiky pre deti vo veku 4 – 6 rokov: Streda 16:30

Prihláška do hudobnej školy