yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Fun Key od 8 rokov – dospelí

Keyboard (elektronický klávesový nástroj) sa teší rastúcej obľube a stáva sa rovnako ľudovým inštrumentom ako flauta, gitara alebo akordeón. Používa sa sólovo alebo v skupinách, preto musí moderná výučba hry zodpovedať všestranným možnostiam použitia tohto nástroja a prianiam a očakávaniam žiakov…

Fun Key (pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých) – žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfónnu sólovú hru, precvičia orchestrálnu súhru, zoznámia sa so základmi aranžovania evergreenov a hitov a improvizácií. Vyučovacie materiály sú štýlovo rôznorodé. Sú koncipované tak, že sa z nich „svoj“ repertoár naučí ako žiak hrajúci len pre zábavu, tak aj vynikajúci a všestranne spôsobilý interpret. Atmosféra skupinového vyučovania umožňuje prežívať hudobný úspech, čo pozitívne ovplyvňuje ďalšie učenie.

pdf prospekt fun-key

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 8 rokov – dospelí bez obmedzenia
  • Počet v skupine: 6 – 8 žiakov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov
  • Doba vzdelávania: 6 rokov
  • Učebný materiál: publikácia „Fun Key“ so sprievodným CD, disketa a „Songbook“

Prihláška do hudobnej školy