yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Akustická gitara od 8 rokov – dospelí

Zvládnuť hru na gitare je sen mnohých detí a dospelých. Taktiež ste už v živote závideli niekomu, kto v spoločnosti v pravý čas chytil gitaru a stal sa stredom pozornosti? Chcete sa vedieť sprevádzať pri speve, pobaviť priateľov pri táboráku alebo na dovolenke?

V hudobnej škole Yamaha zvládnu záujemcovia v skupine rovnako talentovaných spoluhráčov skladby klasické aj piesne populárne, trampské a folkové. Vedľa základov klasickej gitary sa naučia aj hru basovej linky, folkového pickingu a akordického sprievodu.

Cieľom programu je zvládnutie širokej škály piesní a orchestrálnych skladieb rôznych žánrov a štýlov. Dôraz sa kladie na zdokonaľovanie inštrumentálnej techniky, rozvoj sluchových činností, hudobného, zvlášť harmonického a rytmického cítenia, improvizácie a sprievod piesni.

PDF prospekt akustická-gitara

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 8 rokov, dospelí bez obmedzenia
  • Počet v skupine: 4 – 6 žiakov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: rozvoj inštrumentálnej techniky, zvládnutie sprievodu piesní a hry skladieb rôznych žánrov a štýlov, improvizácie, sluchové činnosti
  • Doba vzdelávania: 4 – 6 rokov
  • Učebný materiál: publikácia „Veselo so šiestimi strunami“ so sprievodným CD a „Songbook“

Prihláška do hudobnej školy