yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Trnava

ZÁPIS a ukážkové hodiny budú v priebehu septembra 2022, prosíme o nezáväzné vypísanie prihlášky a budeme Vás včas informovať. 

http://www.facebook.com/HudobnaskolaTrnava

Ružindolská 3,  TRNAVA

 • Spev
 • Akustická gitara
 • Keyboard
 • Zobcová flauta
 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
 • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky

MAMA KLUB

Limbová 4, Trnava
www.mamaklub.wbl.sk

 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov: 
 • Prvé krôčiky k hudbe I. pre deti vo veku 1,5 – 3 roky:
 • Prvé krôčiky k hudbe II. pre deti vo veku 2,5 – 4 roky:
 • Rytmické krôčiky pre deti vo veku 4 – 6 rokov:

Trnavské materské centrum

Okružná 20, Trnava
www.trnavskemc.sk

 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov:
 • Prvé krôčiky k hudbe deti vo veku 1,5 – 4 roky:

Prihláška do hudobnej školy