yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Trnava

http://www.facebook.com/HudobnaskolaTrnava

Ružindolská 3

 • Spev
 • Akustická gitara
 • Keyboard
 • Zobcová flauta
 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov
 • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky: Pondelok 9:00 a 10:00
 • Rytmické krôčiky pre deti vo veku 4 – 6 rokov: Streda 17:00

MAMA KLUB

Limbová 4, Trnava
www.mamaklub.wbl.sk

 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov: Štvrtok o 11:00
 • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky: Pondelok o 16:30, Štvrtok o 9:00 a 10:00, Piatok 9:00 a 10:00
 • Rytmické krôčiky pre deti vo veku 4 – 6 rokov: Pondelok o 17:30

Trnavské materské centrum

Okružná 20, Trnava
www.trnavskemc.sk

 • ROBIK pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov: utorok o 9:00
 • Prvé krôčiky k hudbe deti vo veku 1,5 – 4 roky: utorok o 10:00

Prihláška do hudobnej školy