yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Fun Key Kids od 6 do 8 rokov

Keyboard (elektronický klávesový nástroj) sa teší rastúcej obľube a stáva sa rovnako ľudovým inštrumentom ako flauta, gitara alebo akordeón. Používa sa sólovo alebo v skupinách, preto musí moderná výučba hry zodpovedať všestranným možnostiam použitia tohto nástroja a prianiam a očakávaniam žiakov…

Fun Key Kids (pre deti od 6 do 8 rokov) – žiaci sa naučia základy hry na klávesové nástroje a ich ovládanie. Obsahom vyučovania sú známe ľudové a umelé piesne a skladby najrôznejších žánrov. Po absolvovaní dvoch dielov učebnice (FKK a, FKK b) je možné pokračovať programom Fun Key (keyboard) alebo K4M (klavír).

pdf prospekt  fun-key-kids

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: od 6 do 8 rokov
  • Počet v skupine: 6 – 8 žiakov
  • Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov
  • Doba vzdelávania: Fun Key Kids 2 roky
  • Učebný materiál: publikácia „Fun Key Kids“ so sprievodným CD, disketa a „Songbook“

Prihláška do hudobnej školy