yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Spev od 6 rokov – dospelí

Spievate radi a intonačne čisto? Chcete sa uplatniť v oblasti populárnej hudby alebo sa len pobaviť? Dobrý spev je rozhodujúcim faktorom a najcharakteristickejším poznávacím znakom každej hudobnej skupiny. Talentovaní speváci však často sami ničia svoj dar „živelným“ zaobchádzaním, ktoré adepta spoľahlivo zbaví schopnosti sólového prejavu, napr. pri rocku či pope.

Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku, dosiahnuť znelého a intonačne čistého prejavu. Naučíte sa piesne z rôznych žánrov populárnej hudby a pritom si vypracujete osobitý interpretačný štýl so širokou škálou expresívnych výrazových prostriedkov typických pre sólový vokálny prejav (to všetko pri rešpektovaní individuality žiakov). Zvládnete techniku spevu na mikrofón, stretnete sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov a záznamovou technikou. Nahrávky sprievodov skladieb na disketách zvýšia Vašu motiváciu a radosť zo spevu. Pozornosť je venovaná taktiež výučbe tzv. „backing vocals“ – malých sprievodných vokálnych skupín.

pdf prospekt  populárny-spev

Súhrnné informácie:

  • Odporúčaný vek: Spev MINI (pre deti vo veku 6 – 8 rokov), od 8 rokov, dospelí bez obmedzenia veku
  • Počet v skupine: 3 – 6 žiakov
  • Učebná doba: jedna lekcia týždenne
  • Obsah učiva: rozvoj speváckej techniky, práca s mikrofónom, štýlová interpretácia piesní rôznych žánrov s využitím „halfplaybacku“
  • Doba vzdelávania: 2 – 4 roky

Prihláška do hudobnej školy