yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245       facebook

Sereď

MAMA KLUB

Jesenského 2936 (bývalá MŠ), Sereď
www.mamaklub-sk.webnode.sk
https://www.facebook.com/YamahaSered

šk. rok 2016/17

  • Prvé krôčiky k hudbe pre deti vo veku 1,5 – 4 roky: Utorok 16:45
  • Rytmické krôčiky pre deti vo veku 4 – 6 rokov

Prihláška do hudobnej školy