Aktuality

Zápis a ukážkové hodiny do predškolských kurzov pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov

yamaha zapis trnava 2017-18

Súkromná základná umelecká škola a Hudobná škola YAMAHA

TRNAVA

vyhlasuje prijímacie skúšky

pre deti od 5 rokov, mládež a dospelých

do hudobného odboru na školský rok 2017/18

Termín prijímacích skúšok:

4.,  5. a 12. septembra 16,00 – 18,00    Ružindolská 3, Trnava
6. a 7. septembra 14,00 – 17,00   ZŠ Gorkého 21, Trnava

Na študijné predmety:

Hra na klavír, keyboard, akustickú gitaru, violončelo, spev.

Na prijímacích skúškach zisťujeme u žiakov schopnosti:

1. hudobný sluch

(zaspievať  zahraný tón, rozlíšiť  jeden a viac tónov, rozoznať  výšku tónu atď.)

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať  krátky rytmický úsek)

3. spev ľudovej piesne alebo umelej piesne (2 slohy)

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

zus zapis trnava 2017-18