Aktuality

ZÁPIS  do hudobných kurzov pre školský rok 2016/17 pre deti od 4 mesiacov, mládež a dospelých bez obmedzenia veku  do všetkýh pobočiek vyplnením on-line prihlášky tu: prihláška. Zoznam pobočiek ako aj jednotlivé programy ktoré môžte v danej pobočke navštevovať nájdete na našej stránke.

 TRNAVA – POZOR ZMENA!

Od septembra 2016 je naša pobočka z Mozartovej ul. presťahovaná na ulicu Ružindolskú č. 3. (oproti energetickým závodom pri kruhovom objazde). Výučba v tejto novej pobočke sa začne koncom septembra a bude sa tu vyučovať celá ponuka predškolských hudobných kurzov pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov, spev, keyboard, flauta a gitara.

Ďalšou NOVINKOU v Trnave je možnosť navštevovať kurzy spev, gitara, flauta a keyboard priamo v priestoroch ZŠ Gorkéhov TRNAVE.

Kurzy pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov

  • ROBIK (pre deti vo veku 4 – 18 mesiacov)
  • Prvé krôčiky k hudbe (pre deti vo veku 1,5 – 4 roky)
  • Rytmické krôčiky (pre deti vo veku 4 – 6 rokov)

SPEV:  Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku, dosiahnutie znelého a intonačne čistého prejavu.  Zvládnete techniku spevu na mikrofón, stretnete sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov a záznamovou technikou. Nahrávky sprievodov skladieb na CD zvýšia Vašu motiváciu a radosť zo spevu.

AKUSTICKÁ GITARA: Chcete sa naučiť sprevádzať pri speve, pobaviť priateľov pri táboráku alebo na dovolenke? V hudobnej škole Yamaha zvládnu záujemcovia v skupine rovnako talentovaných spoluhráčov skladby klasické aj piesne populárne, trampské a folkové. Vedľa základov klasickej gitary sa naučia aj hru basovej linky, folkového pickingu a akordického sprievodu.

KEYBOARD: žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfónnu sólovú hru, precvičia orchestrálnu súhru, zoznámia sa so základmi aranžovania evergreenov a hitov a improvizácií. Atmosféra skupinového vyučovania umožňuje prežívať hudobný úspech, čo pozitívne ovplyvňuje ďalšie učenie.

ZOBCOVÁ FLAUTA:  Stretnete sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov (učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru), zaujímavými témami, budete využívať moderný učebný software. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

Záujemcovia si môžu vybrať účasť na kurzoch v niektorej z našich trnavských pobočiek:

  • Mama klub Limbová 4, TRNAVA (predškolské programy )
  • TMC Okružná 20, TRNAVA (predškolské programy )
  • Ružindolská 3, TRNAVA celá ponuka hudobných kurzov
  • ZŠ Gorkého, TRNAVA (hudobné kurzy pre deti od 6 rokov, mládež a dospelých)

 

Pre viac informácií nás kontaktujte: yamaha@aktivitypredeti.sk  0907 178 245

Prihlásiť do ktoréhokoľvek kurzu sa môžte aj tu: prihláška

Sledujte novinky na našej facebookovej stránke Yamaha Trnava