Aktuality

Darujte 2% z Vašich daní na rozvoj hudobných predpokladov a talentov detí a dospelých v Súkromnej základnej umeleckej škole a v Medzinárodnej hudobnej škole YAMAHA.

TLAČIVÁ:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné

Ako poukázať 2% z dane – fyzické osoby   

Zamestnanci, ktorí nepodávajú daňové priznanie, teda všetci tí, za ktorých robí zúčtovanie zamestnávateľ: stačí dať účtovníčke v zamestnaní tlačivá, ktoré nájdete na našej internetovej stránke a vyplnené a potvrdené ich doručiť naším lektorom resp. učiteľom. Všetky ich naraz potom zanesieme na daňový úrad. Alebo môžete tlačivá zaniesť osobne na príslušný Daňový úrad.

Navyše 50% z toho čo darujete môžete využiť na uhradenie školného. Preto ak tlačivá odovzdáte na DÚ osobne prosím prineste nám ich kópiu aby sme vedeli o akú čiastku sa jedná. Peniaze je možné využiť v tomto resp. budúcom školskom roku. Samozrejme môžte naše hudobné talenty podporiť aj anonymne.

Pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie: netreba vypĺňať žiadne tlačivá, všetko je už priamo súčasťou daňového priznania. Stačí na príslušnom mieste daňového priznania uviesť naše údaje:

Názov: Aktivity pre deti

Sídlo: Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42296404

 

 Ako poukázať 2% z dane – právnické osoby  

Právnické osoby (firmy, organizácie, a pod.): netreba vypĺňať žiadne tlačivá, všetko je už priamo súčasťou daňového priznania pre právnické osoby. Stačí na príslušnom mieste daňového priznania uviesť naše údaje :

Názov: Aktivity pre deti

Sídlo: Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42296404

Na rozdiel od fyzických osôb, právnické osoby môžu poukázať 2% z daní aj viacerým prijímateľom. Celková suma, ktorá je spolu poukázaná všetkým prijímateľom, nesmie samozrejme prekročiť 2% z daní z príjmu. Spôsob rozdelenia je na Vás. Venovať 2% Vás nestojí nič, pretože sú to peniaze, ktoré ste odviedli štátu ako dane.

Takisto  50% z toho čo darujete môžete využiť na uhradenie školného. Preto ak tlačivá odovzdáte na DÚ osobne prosím prineste nám ich kópiu aby sme vedeli o akú čiastku sa jedná. Samozrejme môžte naše hudobné talenty podporiť aj anonymne. Peniaze je možné využiť v tomto resp. budúcom školskom roku.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: tel. 0907 178 245, yamaha@aktivitypredeti.sk, info@hudobnaskolatrnava.sk