yamaha@aktivitypredeti.sk   •   Ing. Zuzana Mrázová     +421 907 178 245

Homepage

Ponúkame hudobné kurzy pre najmenších už od 4 mesiacov, otvorenú skupinovú výučbu spevu, hry na keyboard, gitaru a zobcovú flautu pre žiakov, študentov a dospelých bez obmedzenia veku.

Zábava je len začiatok! Naše učebné osnovy a pedagógovia poskytujú zážitok z hudobného vzdelávania počas rokov, ktoré sú najdôležitejšie pre vývoj mozgu. Cvičenie na hudobný nástroj pomáha rozvíjať kreativitu u študentov všetkých vekových skupín.

Prihláška do hudobnej školy